-->

História vínnych pivníc sa datuje od roku 1673

Víno s bohatou a čarovnou históriou

Pivnice na Mačkáši existovali už pred rokom 1673, túto informáciu sa dozvedáme z podania v cirkevnej kronike. Píše sa v nej, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na bohoslužby. Ďalej sa dozvedáme, že slúžili ako úkryty pred vpádom Turkov na našej územie, a slúžili ako úkryty počas II. svetoj vojny a čo sväčí aj zmienka vo vínnej pivnice XXVI, v ktorej sa nachádza tabulka s nápisom, že túto pivnicu prehlbovali dvaja páni v roku 1943, Ján Farbiak a Kochmann. 

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.