-->
 
 
Ceny za ochutnávky vína. Je možnosť prípravy aj iných jedál podľa Vašich potrieb.
 
1.VARIANTA 
ochutnávka vína bez občerstvenia pre 4 - 10 ludi (8 vzoriek vína) - cena 150 Eur,- / AKCIA !!! nová cena 100 Eur,-
 
2. VARIANTA 
ochutnávka vína s občerstvením pre 4 - 10 ludí (studené misy - salámy, domáce syry, olivy, orechy, zelenina, pečivo, klobása, nealko - káva, čaj, kofola, vinea), (8 vzoriek vína) - cena 250 Eur,- /  AKCIA !!! nová cena 200 Eur,-
 
3. VARIANTA 
ochutnávka vína s občerstvením PEČENÁ DOMÁCA KAČICA, LOKŠA, KAPUSTA (studené misy - salámy, domáce syry, olivy, orechy, zelenina, pečivo, klobásy, nealko - káva, čaj, kofola, vinea) pre 4 - 10 ludi (8 vzoriek vína) - cena 500 Eur,- /  AKCIA !!! nová cena 400 Eur,- ale výpočet na osobu
 
4. VARIANTA
ochutnávka vína s občerstvením podľa vlastného výberu - možnosť pripraviť vínko a občerstvenie podľa potreby pre väčší počet ľudí
 
5. DOHODA
*( Cenu vieme prispôsobiť podľa Vašej potreby a rozpočtu) 

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš (Dudince) 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.