-->

Ochutnávka vín / občerstvenie

Unikátne miesto s bohatou históriu zo 17. storočia 

Máte možnosť zažiť jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru čarovných vínnych pivníc ručne tesaných do tufovej skaly a krásneho prostredia vsadeného do prírodnej scenérie skál a divokej prírody. Vínne pivnice majú svoju históriu od roku 1673.

Máte možnosť tu zažiť
- ochutnať vínko z kalichu (ako sa pilo vínko v stredoveku na hradoch)
- obcerstviť sa z drevenných tanierov a príborov ako sa používali v minulosti
- vidieť krásnu scenériu tufových pivníc (cca 25 pivníc) 
- vidieť históriu ako sa žilo pred 350 rokmi (pivnice slúžili pôvodne ako úkryty pred Turkami) 
- každá pivnica je unikátna (pivnica s netopiermi, pivnica s náradím ktoré sa používalo na spracovanie a výrobu hrozna)
- vinohrad s výhľadom (priamo vo vinohrade ochutnať vínko s výhľadom)

  

Ochutnávka vín s pečenou kačicou, lokšami a kapustou

Stretávky zo školy - možnosť zabezpečiť občerstvenie s ochutnávkou vína

Cenové varianty za ochutnávku vína s občerstvením

Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš (Dudince) 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.