-->

Vínne pivnice Mačkáš - vínne pivnice v skale

Jedinečný a neopakovateľný zážitok 

Krásna scenéria tufových skál, v ktorých sú ručne vytesané vínne pivnice. Ich história sa datuje od roku 1673. V čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali evanjelici na služby božie. Túto informáciu sa dozvedáme z podania v cirkevnej kronike. V polovici 19. storočia slúžili hlavne na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre svojho zemepána Konkolyho. 

MAČKÁŠ víno so zážitkom

Tufová vínna pivnica z roku 1673, prehlbená bola v roku 1943 pánmi Kochman a Farbiak. A v roku 2017 bola pivnica predĺžená a zrenovovaná na ochutnávky vín.

Víno so zážitkom 

Mačkáš

Jedinečné podmienky na uskladnenie vína v tufovej skale vo pínnej pivnici Mačkáš pri stálej teplote. Vino je uskladnené v tufovej skale, kde je najlepšia klíma pre víno, celý rok sa tu drží stabilná teplota, čo napomáha vínu k dokonalému zretiu.

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš (Dudince) 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.