Ochutnávka značkových vín

Čarovné miesto s bohatou históriu zo 17. storočia 

 

Dňa 5.5.2018 (sobota) o 18hod do 24hod sa uskutoční ochutnávka značkového vína a BIO VÍNA s občerstvením v historických vínnych pivniciach ručne tesaným do tufových skál. Môžete sa prihlásiť a potvrdiť záujem na FB stránke https://www.facebook.com/events/244331842802584/

V historických "vínnych pivniciach" budeš mať možnosť vidieť staré vinárske "potreby a náradia", ktoré sa používali v minulosti na výrobu vína.  

 ochutnávka / degustácia bio vína 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Máte možnosť zažiť jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru čarovnej vínnej pivnice ručne tesanej v tufovej skale a krásneho prostredia vsadeného do prírodnej scenérie skál a divokej prírody. Vínne pivnice majú svoju históriu od roku 1673. V tomto roku sa tu schádzala cirkev na služby božie a schovávali sa tu pred prenasledovaním. Miesto má svoju históriu o ktorej sa dozvedáme z cirkevnej kroniky. Počas vojny sa miesto tiež využívalo ako úkryt pred vojnou. Pivnica XXVI bola v roku 1943 ručne prehlbovaná Jánom Farbiakom a ...  

Ponuka

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.