Oslavy na jedinečnom mieste

Firemné akcie, oslavy narodenín, menín, rozlúčka so slobodou, ...

Poskytujeme neobyčajné miesto pre organizovanie firemných akcií, oslavy narodenín, menín, alebo rozlúčky so slobodou. Jedinečné miesto vám dodá neopakovateľný zážitok. 

Čo všetko vám vieme zabezpečiť na mieru:
- sviatočná výzdoba miestnosti,
- dostatok kvalitného vína,
- občerstvenie (obložené studené misy),
- otvorenie ďalších pivníc (možnosť vidieť ako sa žilo v minulosti).

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.