Ponuka

Ubytovanie v skale pre 2 osoby

Sú 2 možnosti pre ubytovanie:
1. ubytovanie v skale (soľná jaskyňa) pre 2 osoby (spanie je netradičné v skale v solnej jaskyni) - ide o prírodné spanie (žiadny elektronický smog, žiaden signál, úplné ticho a tma). Vzduch v jaskyni je nasýtený iónmi jódu, vápnika, horčíka, sodíka, brómu, selénu a ďalšími stopovými prvkami, čím sa vytvára špecifická mikroklíma, ktorá má veľmi pozitívny vplyv pre liečbu širokého spektra chorôb.

2. možnosť ubytovania v penzióne v Dudinciach.

Podľa počtu zúčastnených osôb vieme zabezpečiť aj ubytovanie. Ceny sú podľa počtu osôb a od dĺžky pobytu. Viac informácií na tel.č. 0944 383 337 alebo emailom na winemackas@gmail.com

Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.