-->

Ochutnávky vína bez občerstvenia a s občerstvením 

 
Ceny je možné upraviť podľa počtu ľudí a  podľa množstva vína a občerstvenia
( Cenu vieme prispôsobiť podľa Vašej potreby a rozpočtu) 
 
1.VARIANTA 
ochutnávka vína bez občerstvenia pre 4 - 10 ludi (7-8 vzoriek vína - víno získalo ocenenia na SK i v AT) - cena 150 Eur,-  
 
2. VARIANTA 
ochutnávka vína s občerstvením pre 4 - 10 ludí (studené misy - salámy, domáce syry, olivy, orechy, zelenina, pečivo, klobása, nealko - káva, čaj, kofola, vinea), (7-8 vzoriek vína - víno získalo ocenenia na SK i v AT) - cena 250 Eur,-
 
3. VARIANTA 
ochutnávka vína s občerstvením PEČENÁ DOMÁCA KAČICA, LOKŠA, KAPUSTA (studené misy - salámy, domáce syry, olivy, orechy, zelenina, pečivo, klobásy, nealko - káva, čaj, kofola, vinea) pre 4 - 10 ludi (7-8 vzoriek vína - víno získalo ocenenia na SK i v AT) - cena 500 Eur,- 
 
4. VARIANTA
ochutnávka vína s občerstvením podľa dohody - možnosť pripraviť vínko a občerstvenie na mieru pre väčší počet ľudí
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale
Mačkáš - Unikátne vínne pivnice v skale

Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš (Dudince) 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.