-->

Ponuka

Vínna pivnica Mačkáš

Lokalita Mačkáš - GPS 48.176306, 18.809587

Hontianske Moravce - osada Mačkáš, 3km od mesta Dudince  

Lokalita Mačkáš sa nachádza kúsok od obce Hontianske Moravce, a teda 2km od mesta Dudince. Dudince sú kúpeľné mesto, od ktorého sa lokalita Mačkáš nachádza len kúsok. V Hontianskych Moravciach sa nachádza smerovník, ktorý nás povedie do 2 km vzdialenej osady Mačkáš. Do osady vedie asfaltka, na konci ktorej môžete buď odparkovať auto alebo viete sa dostať autom až priamo k pivniciam.


Ochutnávka vín vo vínnych pivniciach v skale

Lokalita Mačkáš 

Lokalita Mačkáš (Dudince) 162-197 mn.m.- Skalnaté svahy lokality sú orientované juhovýchodne a boli historicky vhodné na pestovanie viniča. V súčasnosti sa na tento účeľ využívajú len v minimálnej miere. Pod vinohradmi sú v skalnej tufovej časti vyhlbené pivnice. Tieto pivnice podľa historických prameňov pravdepodobne slúžili ako úkryty pred tureckými vpádmi. Dnes sa využívajú na uskladnenie vína. To ,že tieto pivnice jestvovali už pred rokom 1673 sa dozvedáme z podania v cirkevnej kroniky, kde sa píše, že evanjelici v čase najhlbšieho prenasledovania sa tu schádzali na služby božie. V polovici 19.storocia slúžili na ubytovanie sluhov, ktorí pracovali pre Konkolyho. Dnes slúžia na ochutnávky vín a rekreačné účely - relax.